Tạp chí khoa học

Đề tài Nghiên cứu "Tính dân tộc trong nghệ thuật thiết kế"

02/02/2018

Sinh viên Nguyễn Văn Phẩm - khoa Nghệ thuật đã có những nghiên cứu thực tiễn để đưa ra nhận d9i8nh5 về tính dân tộc trong thiết kế mỹ thuật.

Đề tài Nghiên cứu “Trang phục thời trang phù hợp cho từng dáng người”

02/02/2018

Đề tài ”Chọn trang phục thời trang phù hợp cho từng dáng người” nhầm đóng góp một chút kiến thức thời trang đến các cán bộ nhân viên và toàn bộ học học sinh, sinh viên của trường Saigonact để có phương pháp chọn lựa trang phục đúng với vóc dáng của mình. Nhậm tạo nên một thẩm mĩ thời trang Saigonact.