Sinh viên Saigonact tích cực tham gia “Chủ nhật xanh”

Ngày đăng: 16/03/2018

Năm học 2017-2018, Ban Quản lý đề án thành lập Trường Đại học Du lịch Sài Gòn chủ trương tổ chức nhiều chương trình, hoạt động dành cho học sinh sinh viên trong trường.Nằm trong các hoạt động dành cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, thực hiện chỉ đạo của ban giám hiệu, ngày 4/3/2018 phòng Công tác HSSV phối hợp với phòng Quản trị và các khoa chuyên môn đã tổ chức chương trình “Chủ nhật xanh” cho các sinh viên Khoa Nghệ thuật và Khoa Ngoại ngữ tại cơ sở 2 trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Sinh viên Saigonact tích cực tham gia “Chủ nhật xanh”

Với mục đích xây dựng môi trường học tập Xanh - Sạch - Đẹp bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học tập như: Vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác…Trên tinh thần mỗi sinh viên là một cá nhân nằm trong một tập thể lớn, chỉ cần mỗi sinh viên góp một phần công sức để giữ gìn vệ sinh chung thì không gian trường học sẽ Xanh, Sạch, Đẹp. Có như thế thì ý nghĩa của những hoạt động như Chủ nhật Xanh mới hiệu quả và lâu dài.

Khoa Nghệ thuật


Các tin khác