Ngành Thiết kế đồ họa

Ngày đăng: 28/09/2017

Sau khi tốt nghiệp trung cấp thiết kế đồ họa học viên có khả năng: - Thiết kế chế tác mẫu sản phẩm, mẫu bao bì, logo; mẫu vàng bạc đá quí, mẫu trang phục thời trang ..…


- Xử lý ảnh và phục chế ảnh cũ; kỹ thuật in ấn …

- Có năng lực tư vấn cho những công ty trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật, thiết kế sản phẩm tiêu dùng, công nghiệp.

Tốt nghiệp trung cấp thiết kế đồ họa, người học có thể làm việc tại:
- Làm việc tại công ty có ứng dụng công nghệ thông tin vào mỹ thuật như thiết kế web, các công ty quảng cáo trong nước, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài…

- Các xưởng in và các công ty thiết kế bao bì, logo …

- Có khả năng mở các xưởng sản xuất và thành lập công ty quảng cáo riêng.
- Được học liên thông lên cao đẳng hay đại học theo qui định

Chương trình đào tạo TCCN ngành Thiết kế đồ họa

Chương trình học TCCN ngành Thiết kế đồ họa luôn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, với thời lượng thực hành trên 50%. Học sinh được đi kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp để có kiến thức thực tế.

 Kế hoạch đào tạo:  gồm 4 học kì (2 năm) trong đó: các học phần chung, cơ sở và chuyên môn phân  bố đều trong cả 3  học kì đầu; học kì cuối học 1-2 môn chuyên sâu và đi thực tập tại cơ sở sản xuất/ doanh nghiệp từ 2-3 tháng để chuẩn bị thi tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa.

- Học sinh  học chủ yếu một buổi sáng/chiều tùy học kì và khóa học.

- Phương pháp giảng dạy lí thuyết song song với thực hành tại phòng máy hoặc phòng chức năng thực hành.

- Thường xuyên thiết kế các sản phẩm trong quá trình học đáp ứng nhu cầu thực tế

- Học sinh có thể ứng dụng kĩ năng đang học để làm thêm nhằm nâng cao tay nghề.

- Có chương trình hợp tác với các công ty nước ngoài cho HS thực tập và giới thiệu việc làm.