Mục tiêu và Nhiệm vụ

Ngày đăng: 22/08/2017

Là một trong các ngành học đang thu hút khá nhiều bạn trẻ, Khoa Nghệ thuật với chương trình đào tạo hấp dẫn, thực tiễn đã đáp ứng tốt nhu cầu học và làm nghề của các sinh viên, đồng thời bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong nước và khu vực.Khoa Nghệ thuật - Mĩ thuật công nghiệp trường Cao đằng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT) đã đào tạo nhiều thế hệ diễn viên thành công trong lĩnh vực giải trí. Khoa nghệ thuật có các chuyên ngành mũi nhọn như: 

1. Diễn viên Kịch - Điện ảnh

2. Thanh nhạc

3. Đạo diễn sân khấu

4. Quay phim

5. Thiết kế đồ họa

6. Thiết kế thời trang

Mục tiêu và Nhiệm vụ

 • Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa, tham gia hội đồng tuyển chuyên môn đối với giảng viên khi có nhu cầu tuyển dụng. Đề xuất nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
 • Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng môn học các chuyên ngành đào tạo, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy nghệ thuật.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, người lao động và người học;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động thuộc Khoa;
 • Quản lý toàn diện viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
 • Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thông báo đào tạo theo đúng quy định. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp;
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp Khoa, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên;

Mục tiêu và Nhiệm vụ

 • Theo dõi, quản lý nề nếp giảng dạy, học tập của giảng viên, HSSV trên giảng đường, hoạt động của giảng viên chủ nhiệm lớp, hoạt động sinh hoạt của các lớp. Duy trì sinh hoạt, kiểm điểm cuối học kỳ, cuối năm của các lớp trong Khoa;
 • Quản lý kết quả học tập: điểm, bài thi các môn học, bài tốt nghiệp của các lớp. Công khai điểm thi, điểm chuyên cần của HSSV thuộc Khoa;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xét khen thưởng, kỉ luật và các chế độ chính sách đối với HSSV đúng quy định và đúng kế hoạch;
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng hoạt động khoa học, công nghệ; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nghệ thuật, chủ động khai thác các dự án hợp tác văn hóa trong nước, quốc tế. 
 • Đề xuất các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cần biên soạn và chọn người tham gia biên soạn. Tổ chức biên soạn, quản lý chương trình, giáo trình, đề cương môn học, đề cương bài giảng;

Mục tiêu và Nhiệm vụ

 • Tổ chức các lớp ngắn hạn về nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo đúng quy định;
 • Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, sửa chữa thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
 • Quản lý, tổ chức khai thác hiệu quả, đúng quy định cơ sở vật chất trong phạm vi của Khoa;
 • Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong Khoa;
 • Bồi dưỡng năng khiếu, tạo nguồn nhân lực về Âm nhạc và Mĩ thuật.
 • Thực hiện các chương trình nghệ thuật, tham gia các hội thi, hội thi văn nghệ, tổ chức trưng bày triển lãm tác phẩm mỹ thuật, thiết kế, thi công các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng, trang trí khánh tiết trong và ngoài nhà trường
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


KHOA NGHỆ THUẬT