Hiến kế phát triển phong trào đoàn tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Ngày đăng: 14/09/2017

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26/3/1931 do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sảnViệt Nam sang lập. Trải qua năm tháng, Đoàn thanh niên ngày càng trở thành nòng cốt vững chắc và tin cậy của Đảng. Thế hệ thanh niên ngày nay ngày càng sáng tạo, năng động có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, để phát huy hơn nữa tài năng và trí tuệ của thanh niên, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích tạo nhiều cơ hội cho thanh niên phấn đấu và rèn luyện. Để Đoàn Trường ngày càng vững bước đi lên, mỗi đoàn viên thanh niên cần đóng góp công sức của mình vào sự phát triển chung của tổ chức Đoàn và việc hiến kế cho Đoàn là một việc làm rất thiết thực và có nhiều ý nghĩa.


Thanh niên là thế hệ trẻ, là chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy mỗi đoàn viên thanh niên đều mang trên mình trọng trách rất lớn là làm sao xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, phát triển đi lên sánh cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo trực tiếp, toàn diện  về mọi mặt của Đoàn thanh niên. Đảng có trong sạch thì Đoàn mới noi gương mà tiếp bước đi lên. Đảng như người cha, người mẹ của Đoàn còn Đoàn là đứa con ưu tú của Đảng. Để  Đoàn Trường Đại học Du lịch Sài Gòn mãi là lực lượng hùng hậu, đông đảo,nòng cốt của Đảng thì mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình. Thực hiện tốt điều lệ đoàn, hưởng ứng và tham gia tich  cực các phong trào, các hoạt động do Đoàn tổ chức. Ngoài việc chấp hành các hoạt động mà cấp trên hướng dẫn xuống thì mỗi đoàn viên thanh niên có thể đưa ra những  ý kiến riêng của mình, những ý tưởng sáng tạo có thể áp dụng về một phong trào hoạt động nào đó gửi Đoàn cấp trên xem  xét.

        Dựa vào các kế hoạch của Đoàn thanh niên đoàn viên có thể đưa ra những sáng  kiến, những giải pháp được coi là sáng tạo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh chung của từng chi Đoàn qua đó có thể bộc lộ được những tâm tư, nguyện vọng  của mình và giúp tổ chức Đoàn trường  có những đinh hướng cho các hoạt động về sau. Các giải pháp đó là:

        Một là, về đề xuất các phong trào hoạt  động. Đoàn  nên thường xuyên  tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình, hoạt động mang lại lợi  ích cho đoàn viên thanh niên như các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc chào mừng các ngày lễ lớn. Hoặc các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử về Đoàn nói riêng. Hoặc tổ chức cuộc thi mang tính sôi động như cuộc thi “Rung chuông vàng” trong Khoa, cũng có thể là trong toàn Trường để các bạn đoàn viên sinh viên có thể đọ sức với nhau qua đó nâng cao tầm hiểu biết và tăng thêm sự gắn kết giữa các bạn.

        Hai là, Đoàn nên có nhiều biện pháp khuyến khích, động viên những thanh niên đoàn viên có những thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt công việc trong các phong trào cũng như trong học tập bằng nhiều phần thưởng khác nhau. Khuyền khích động viên thanh niên làm nhiều việc tốt. Quan tâm hơn nữa đến đời sống của thanh niên, tạo nhiều việc làm cho thanh niên. Đoàn cần xây dựng hình ảnh, hoài bão cho thanh niên giảm lao động thủ công, phát triển lao động kĩ thuật trong thanh niên.

        Ba  là, tổ chức Đoàn phải xung phong gương mẫu miệng nói tay làm, chủ động sáng tạo đi sâu tìm hiểu tâm lí, nguyện vọng của thanh niên đoàn viên để kịp thời nắm bắt tình hình để có những chính sách phù hợp hơn. Tăng cường các hoạt  động tình nguyện để khơi dậy lòng nhân ái trong thanh niên, tiếp tục xem phong trào tình nguyện là phương thức hợp tác thanh niên hiệu quả, cần nhân rộng và phát huy chiều sâu của phong trào, gắn với từng nhóm đối tượng thanh niên.

        Bốn là, Đoàn nên có nhiều chính sách để giúp đỡ cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiệt tình nhiệt huyết trong công việc. Động viên thăm hỏi kịp thời tạo điều kiện để họ hoàn thành tốt công việc. Phát hiện, bồi dưỡng những người có tài có đức để xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn trong sạch, tiến bộ.

        Năm là, Đoàn tích cực kêu gọi thanh niên đoàn viên hưởng ứng tham gia các hoạt động  mang tính cộng đồng như chương trình hiến máu nhân đạo, hành trình xanh quét dọn đường phố, bảo vệ môi trường, chương trình trái tim cho em…và cần hướng dẫn họ cụ thể về những hoạt động đó vì trong nhiều trường hợp thanh niên muốn tham gia các hoạt động tình nguyện nhưng không biết liên hệ ở đâu hay chưa rõ về những việc mà mình phải làm. Vì thế, để nâng cao công tác vận động  Đoàn khuyến khích nhân lực tham gia tổ chức tình nguyện và hướng dẫn cho họ biết về những hoạt động của Đoàn. Có thể chia thành nhiều nhóm có kỉ luật và chỉ tiêu dành cho các nhóm trong công tác vận động, tuyên truyền, phân bổ nhân lực hợp lí để giúp đỡ khi họ cần.

        Sáu là, lãnh đạo Đoàn cấp trên tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với thanh niên đoàn viên để lắng nghe ý kiến phản ánh của họ mà không phải ở trên cao mà chỉ nghe báo cáo trên giấy tờ, văn bản. Đoàn cần bám sát các chính sách về thanh niên để khai thác đưa vào cuộc sống làm lợi cho thanh niên. Đoàn cần củng cố đào tạo nguồn cán bộ trẻ, mạnh dạn thí điểm những mô hình đào tạo nguồn nhân lực trẻ .

         Bảy là, về công tác kiểm tra: lãnh đạo đoàn cấp trên cần có những lần kiểm tra đột xuất về tình hình tiến độ thực hiện công việc đã giao về cấp dưới để nắm rõ tình hình và có những nhận xét đánh giá chính xác nhất.

        Trên đây là một số những giải pháp đưa ra để Đoàn có thể xem xét áp dụng. Để góp phần đưa Đoàn Trường của chúng ta phát triển vững mạnh mỗi đoàn viên thanh niên cần ra sức rèn luyện, học tập sáng tạo tích cực hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

KNT