Đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 22/08/2017

Đội ngũ giảng viên


1. Giảng viên đầu ngành Thanh nhạc

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

NGND.PGS.TS.Vũ Hướng

2

ThS.Nguyễn Hữu Bài

3

ThS.Đặng Như Hoàng

4

ThS.Nguyễn Thị Thúy Huỳnh

5

NSƯT.CN.Phạm Xuân Đồng

6

CN.Hà Tiến Dũng

7

CN.Đặng Thanh Sử

8

CN.Nguyễn Ngọc Bảo


2. Giảng viên đầu ngành Diễn viên kịch – điện ảnh

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

PGS.TS.Trần Luân Kim

2

NSND.CN.Tâm Chính

3

NSND.Trần Đình Sanh

4

CN.Nguyễn Khánh Trường

5

NSƯT.CN.Đỗ Phương Toàn

6

NSƯT.Lê Thị Nhâm

7

CN.Trần Hữu Nghĩa

3. Giảng viên đầu ngành Đạo diễn sân khấu

- STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

NSƯT.ThS.Trần Đức Hải

2

NSƯT.ThS.Hoàng Minh Tâm

3

NSND.CN.Đặng Hùng

4

NSND.CN.Hoàng Thị Thảo

5

ThS.Thiều Thị Hạnh Nguyên

6

NSƯT.CN.Lê Đại Chức

7

NSND.CN.Nguyễn Thế Hùng


4. Giảng viên đầu ngành Quay phim

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

NSƯT.ThS.Trần Đức Hải

2

NSƯT.ThS.Hoàng Minh Tâm

3

NSND.CN.Đặng Hùng

4

NSND.CN.Hoàng Thị Thảo

5

ThS.Thiều Thị Hạnh Nguyên

6

NSƯT.CN.Lê Đại Chức

7

NSND.CN.Nguyễn Thế Hùng

8

CN.Trần Hữu Nghĩa


5. Giảng viên đầu ngành Thiết kế thời trang, May Thời trang

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

NTK.CN.Nguyễn Việt Hùng