Cơ cấu Tổ chức Khoa Nghệ thuật

Ngày đăng: 22/03/2021

Cơ cấu tổ chức nhân sự khoa Nghệ thuật Sân khấu - Điện ảnh


Cơ cấu Tổ chức Khoa Nghệ thuậtCơ cấu tổ chức nhân sự khoa Nghệ thuật Sân khấu - Điện ảnh


STT

Họ và tên

Chức vụ

1

ThS. Nguyễn Bảo Hoàng

Trưởng khoa

2

ThS. Trần Được

Phó Trưởng khoa

3

ThS. Trịnh Ngọc Linh

    Thư ký khoa    

4 CN Phạm Thị Thanh Hoa Trợ lý khoa